Szyb IV w KWK Pniówek gotowy

W piątek 24 września uroczyście zaakcentowany został zakończony etap pogłębiania szybu IV (od głębokości 709 m do głębokości 969 m). Z tej okazji zgodnie z górniczą tradycją, wspólnie z przedstawicielami PPG ROW-JAS- wykonawcy z którym Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA realizuje prace związane z pogłębianiem szybu, przekazaliśmy specjalny meldunek o zrealizowanym zadaniu kierownictwu kopalni, a ostatni, symboliczny kubeł wyjechał na powierzchnię.

Szyb IV w skrócie:

Szyb wydechowy

Wewnętrzna średnica szybu                        7,5 m

Dotychczasowa głębokość szybu        709,45 m

Pogłębiany odcinek szybu                   259,59  m

Wzmocnienie istniejącego dwustronnego wlotu na poz. 705 m

Wykonanie jednostronnych wlotów na poz. 854,59 m i 969,04 m

Wykonanie wnęk na poz. 831,65 i 905,25 m

Prowadzone prace są kontynuowane od 2017 roku, w ramach  pierwszego etapu szyb był pogłębiany od głębokości 709 do głębokości 856 m także przez Konsorcjum firm PBSz SA. i PPG ROW-JAS. Drugi etap inwestycji rozpoczął się w kwietniu 2020 roku. Mimo utrudnień spowodowanych pandemią, prace udało się realizować zgodnie z harmonogramem. Wykonane zostały już wszystkie roboty górnicze, w najbliższym czasie realizowany będzie końcowy etap zadania, czyli demontaż wyposażenia pomocniczego i technologicznego. Zakończenie kontraktu przewidziane jest na styczeń przyszłego roku. Dzięki tej inwestycji kopalnia Pniówek będzie mogła prowadzić bezpieczniejszą i bardziej efektywną eksploatację pokładów węgla koksowego zalegających w jej zachodniej części. Od kwietnia tego roku Przedsiębiorstwo realizuje dla KWK Pniówek także pogłębianie szybu III wraz z wydłużeniem górniczych wyciągów szybowych do poziomu 1000, gdzie docelowa głębokość szybu będzie wynosiła 1053 metry.