Usługi wykonawcze budownictwa górniczego - roboty pionowe

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo
 • głębienie nowych szybów z powierzchni i z poziomów,
 • pogłębianie istniejących szybów z powierzchni i z poziomów,
 • zbrojenie i wyposażenie szybów w urządzenia i instalacje,
 • budowa i modernizacja górniczych wyciągów szybowych,
 • wykonawstwo zbiorników urobku i zbiorników retencyjnych,
 • remonty:
  • roboty remontowe obudowy szybowej i wlotów,
  • roboty remontowe wyposażenia szybów,
  • remonty zbiorników i wyrobisk komorowych.
 • roboty likwidacyjne.