Wykonanie przekopu 2 z pochylni badawczej 71 dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA KWK Knurów-Szczygłowice

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

DANE TECHNICZNE:

Obudowa: ŁP12/V32/4/A i ŁP14/V32/4/A  z rozstawem 0,40÷0,75m,
Opinka stropu i ociosów:  okładzina żelbetowa układana ażurowo rembem na stropnicy i płasko na łukach ociosowych
Stabilizacja obudowy:  rozpory stalowe rurowe
Posadowienie obudowy:  stalowe stopy podporowe
 

Skrzyżowanie jednostronne pochylni badawczej 71 z przekopem 2 w gabarytach obudowy ŁP14/V32/4/A

 

Skrzyżowanie jednostronne pochylni 90 z przekopem 2 w gabarytach obudowy ŁP14/V32/4/A

ZAKRES PRAC:

Wydrążenie przekopu 2 na poz. 850m o łącznej długości 368m, zastosowana obudowa ŁP12/V32/4/A i ŁP14/V32/4/A  z rozstawem 0,40÷0,75m, wykonanie jednostronnego skrzyżowania pochylni badawczej 71 z przekopem 2 w gabarytach obudowy ŁP14/V32/4/A, wykonanie jednostronnego skrzyżowania pochylni 90 z przekopem 2 w gabarytach obudowy ŁP14/V32/4/A, przebudowa pochylni 90 na odcinku 423m z gabarytów obudowy ŁP10/V32/4/A z rozstawem 0,75m na gabaryty obudowy ŁP14/V32/4/A  z rozstawem 0,4m.

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA:

Drążenie przekopu 2, przebudowa pochylni 90 oraz skrzyżowania jednostronne odbywało się za pomocą MW. Przy drążeniu przekopu 2 oraz skrzyżowań jednostronnych została zastosowana ładowarka  boczniesypiąca K-312LS i wóz wiertniczy BTRL-1 co spowodowało znaczne skrócenie czasu wiercenia otworów strzałowych  i efektywniejsze wybieranie urobku z przodka.