Ogłoszenia dla Akcjonariuszy

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

Wezwanie V

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy, których dokumenty akcji znajdują się poza depozytem prowadzonym przez Spółkę, do złożenia ich w siedzibie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, 42-600 Tarnowskie Góry ul. Hutnicza 5-9, I piętro pokój 102 w godz. 9.00-12.00, w celu ich dematerializacji. Dotychczasowe dokumenty akcji tracą moc z dniem 1.03.2021 r. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu + 48 32 736 51 80.

Wezwanie IV

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy, których dokumenty akcji znajdują się poza depozytem prowadzonym przez Spółkę, do złożenia ich w siedzibie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, 42-600 Tarnowskie Góry ul. Hutnicza 5-9, I piętro pokój 102 w godz. 9.00-12.00, w celu ich dematerializacji. Dotychczasowe dokumenty akcji tracą moc z dniem 1.03.2021 r. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 736 51 80.

Wezwanie III

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy, których dokumenty akcji znajdują się poza depozytem prowadzonym przez Spółkę, do złożenia ich najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, 42-600 Tarnowskie Góry ul.Hutnicza 5-9, I piętro pokój 102 w godz. 9.00 -12.00, w celu ich dematerializacji. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu +48 32 736 51 80.

Wezwanie II

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy, których dokumenty akcji znajdują się poza depozytem prowadzonym przez Spółkę, do złożenia ich najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, 42-600 Tarnowskie Góry ul.Hutnicza 5-9, I piętro pokój 102 w godz. 9.00 -12.00, w celu ich dematerializacji. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu + 48 32 736 51 80.

Wezwanie I

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej Spółka) na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz.1798) wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy, których dokumenty akcji znajdują się poza depozytem prowadzonym przez Spółkę, do złożenia ich najpóźniej do dnia 31 grudnia 2020r. w siedzibie Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, 42-600 Tarnowskie Góry ul.Hutnicza 5-9, I piętro pokój 102 w godz. 9.00 -12.00, w celu ich dematerializacji. Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod numerem telefonu + 48 32 736 51 80.