Postępowanie kwalifikacyjne

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Budowy Szybów Spółka Akcyjna działając na podstawie § 14 ust. 2 oraz ust. 6 - 13 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

- Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA;
- Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Technicznego Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA;
- Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Ekonomicznych Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA;
- Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA.

 

> ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym Prezes Zarządu

> ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym Wiceprezes Zarządu Dyrektor Techniczny

> ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym Wiceprezes Zarządu Dyrektor ds. Ekonomicznych

> ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA IX kadencji

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym 

Załączniki 1 - 3 do Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego:

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Marcin Mieszczak został Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, stanowisko obejmie z dniem 1 grudnia 2021 roku.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę dotyczącą powierzenia Panu Marcinowi Mieszczakowi pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego.