Postępowanie kwalifikacyjne

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

15 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA  podjęła uchwały o powołaniu do składu Zarządu Spółki X kadencji:

  • Marcina Mieszczaka na stanowisko Prezesa Zarządu, p.o. Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Technicznego;
  • Mirosława Ogonowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Ekonomicznych;
  • Mariusza Nonna- Bachoń na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.

Wyżej wymienione osoby zostają powołane w skład Zarządu Spółki X kadencji z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, zatwierdzającego: Sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA  za rok obrotowy 2021.


Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Budowy Szybów Spółka Akcyjna działając na podstawie § 14 ust. 2 oraz ust. 6 - 13 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

- Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA;
- Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Technicznego Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA;
- Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Ekonomicznych Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA;
- Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA.


OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA IX kadencji

Ogłoszenie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego:

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Marcin Mieszczak został Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, stanowisko obejmie z dniem 1 grudnia 2021 roku.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę dotyczącą powierzenia Panu Marcinowi Mieszczakowi pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego.