Budowa kopalni KWK Jastrzębie-Bzie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Budowa szybu Jan Paweł (1 Bzie), pierwszej po 20 latach przerwy, inwestycji tego typu w polskim górnictwie została ukończona w 2019 r. By rozpocząć pełne wydobycie, utworzono  kopalnię, konieczne jest uruchomienie szybu Jan Paweł (1-Bzie), którego głębokość wynosi 1164 m.

ZAKRES PRAC:

Kontrakt na budowę szybu Jan Paweł (1 Bzie) obejmował głębienie szybu od wysokości +269 m do głębokości 895 m oraz wykonanie dwustronnego wlotu na poz.1110m. Obecnie realizowane są zamówienia, które umożliwią uruchomienie pracy szybu a później całej kopalni.

DANE TECHNICZNE:

Wewnętrzna średnica szybu8 m
Poziom główki szyny na zrębie+269 m
Poziom główki szyny na poziomie 1110m- 850 m
Poziom dna szybu-895 m
Całkowita długość rury szybowej1164 m
Użytkowaniemin. 60 lat
Szyb wdechowy 

ZASTOSOWANA  TECHNOLOGIA: naczynie specjalnego przeznaczenia

Naczynie specjalnego przeznaczenia zostało zaprojektowane w 2015 r. z przeznaczeniem do zastosowania w zakładach górniczych jako element górniczych wyciągów szybowych kubłowych spełniających funkcję wyciągów pomocniczych. Urządzenie jest środkiem transportu umożliwiającym realizowanie zadań związanych z przemieszczeniem załogi szybowej oraz potrzebnego sprzętu w miejsce robót, montaż i demontaż elementów zbrojenia szybowego, wymianę uszkodzonej obudowy, transport materiałów, roboty konserwacyjne w szybie. Pozwala na całkowite wyeliminowanie konieczności wykonywania pomocniczych robót szybowych w dotychczasowy sposób wykorzystując do tego celu kubły urobkowe. Ponad to naczynie w wyjątkowych sytuacjach może być wykorzystywane w celu ewakuacji załogi z sąsiedniego unieruchomionego wyciągu szybowego.

Projekt zagospodarowania terenu