Budowa kopalni KWK Jastrzębie-Bzie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

Budowa szybu Jan Paweł (1 Bzie), pierwszej po 20 latach przerwy, inwestycji tego typu w polskim górnictwie została ukończona w 2019 r. By rozpocząć pełne wydobycie, utworzono  kopalnię, konieczne jest uruchomienie szybu Jan Paweł (1-Bzie), którego głębokość wynosi 1164 m.

ZAKRES PRAC:

Kontrakt na budowę szybu Jan Paweł (1 Bzie) obejmował głębienie szybu od wysokości +269 m do głębokości 895 m oraz wykonanie dwustronnego wlotu na poz.1110m. Obecnie realizowane są zamówienia, które umożliwią uruchomienie pracy szybu a później całej kopalni.

DANE TECHNICZNE:

Wewnętrzna średnica szybu 8 m
Poziom główki szyny na zrębie +269 m
Poziom główki szyny na poziomie 1110m - 850 m
Poziom dna szybu -895 m
Całkowita długość rury szybowej 1164 m
Użytkowanie min. 60 lat
Szyb wdechowy  

ZASTOSOWANA  TECHNOLOGIA: naczynie specjalnego przeznaczenia

Naczynie specjalnego przeznaczenia zostało zaprojektowane w 2015 r. z przeznaczeniem do zastosowania w zakładach górniczych jako element górniczych wyciągów szybowych kubłowych spełniających funkcję wyciągów pomocniczych. Urządzenie jest środkiem transportu umożliwiającym realizowanie zadań związanych z przemieszczeniem załogi szybowej oraz potrzebnego sprzętu w miejsce robót, montaż i demontaż elementów zbrojenia szybowego, wymianę uszkodzonej obudowy, transport materiałów, roboty konserwacyjne w szybie. Pozwala na całkowite wyeliminowanie konieczności wykonywania pomocniczych robót szybowych w dotychczasowy sposób wykorzystując do tego celu kubły urobkowe. Ponad to naczynie w wyjątkowych sytuacjach może być wykorzystywane w celu ewakuacji załogi z sąsiedniego unieruchomionego wyciągu szybowego.

Projekt zagospodarowania terenu