Głębienie szybu Leon IV dla Polskiej Grupy Górniczej SA KWK Row

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

ZAKRES PRAC:

Głębienie szybu Leon IV od poz. 1076,0m do poz. 1210,7 m, uzbrojenie szybu i podszybii na pogłębianym odcinku i wydłużenie górniczych wyciągów szybowych Zaprojektowanie, dostawa zbrojenia szybu  na pogłębionym odcinku wraz z zabudową krzeseł szybowych.

DANE TECHNICZNE:

Wewnętrzna średnica szybu  8,5 m
Dotychczasowa głębokość szybu 1070 m
Docelowa głębokość szybu 1210 m
Pogłębiany odcinek szybu 140 m
Wykonanie dwustronnego wlotu na poz. 1150 m
Wykonanie jednostronnego wlotu na poz. 1210 m
Szyb wdechowy  

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA : Elastyczne (linowe) prowadzenie naczyń wyciągowych

Szyb Leon IV jest pierwszym w polskim górnictwie węglowym (szyb materiałowo-zjazdowy), w którym zastosowano elastyczne prowadzenie naczyń za pomocą lin prowadniczych. Liny prowadnicze i odbojowe zawieszone są na zawiesiach klinowych powyżej belek odbojowych zabudowanych w wieży szybowej . Liny odbojowe i prowadnicze zwisają swobodnie i są stale napinane przez podwieszone do nich obciążniki o takiej masie, aby na każde 100m głębokości szybu przypadała siła napinająca o wartości co najmniej 8kN. Prowadzenie elastyczne naczyń wydobywczych docelowo składa się z 12 lin prowadniczych, 3 lin nośnych i lin wyrównawczych ,4 lin odbojowych  pomiędzy klatką wielkogabarytową i klatka trzypiętrową. Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści, między innym i niskie koszty materiałów, łatwość utrzymania, dużą trwałość.