Zarząd Spółki

Marcin Mieszczak
Prezes Zarządu,
p.o. Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Technicznego

Mirosław Ogonowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych

Mariusz Nonna- Bachoń
Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju