Zarząd Spółki

Marcin Mieszczak
Prezes Zarządu,
p.o. Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych 

Mirosław Ogonowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych

Andrzej Palarczyk
Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju