Wydrążenie wyrobisk górniczych dla Polskiej Grupy Górniczej SA KWK Row

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

Wydrążenie chodnika głównego e-1, objazdu północnego I, objazdu wschodniego I oraz przekopu łączącego I na poz. 1150m wraz z wykonaniem skrzyżowań portalowych dla Polskiej Grupy Górniczej SA KWK Row

DANE TECHNICZNE:

Obudowa: ŁP10/V32/4/A i ŁPSp3R-V32/4/7,2x5,2  z rozstawem 0,50÷0,80m
Opinka stropu i ociosów:  okładzina żelbetowa układana ażurowo rembem na stropnicy i płasko na łukach ociosowych
Stabilizacja obudowy:  rozpory stalowe rurowe
Posadowienie obudowy:  stalowe stopy podporowe
Skrzyżowania portalowe: ŁP32/10
  Skrzyżowanie jednostronne objazdu północnego I z przekopem łączącym I poz. 1150m w obudowie ŁP10/V32/4/A
  Skrzyżowanie jednostronne przekopu łączącego I poz. 1150m z przekopem zachodnim I w obudowie ŁP10/V32/4/A

ZAKRES PRAC:

Wydrążenie chodnika głównego E-1, objazdu północnego I, przekopu łączącego I na poz. 1150m o łącznej długości 460m, zastosowana obudowa ŁP10/V32/4/A i ŁPSp3R-V32/4/7,2x5,2  z rozstawem 0,50÷0,80m, wykonanie 5 skrzyżowań portalowych ŁP32/10, wykonanie skrzyżowania jednostronnego objazdu północnego I z przekopem łączącym I poz. 1150m w obudowie ŁP10/V32/4/A  II st. podw, wykonanie skrzyżowania jednostronnego przekopu łączącego I poz. 1150m z przekopem zachodnim I w obudowie ŁP10/V32/4/A.

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA:

Drążenie chodnika głównego E-1, objazdu północnego I, przekopu łączącego I na poz. 1150m, 5 skrzyżowań portalowych oraz 2 skrzyżowań jednostronnych odbywało się za pomocą MW. Przy drążeniu w/w wyrobisk została zastosowana ładowarka boczniesypiąca K-312LS i wóz wiertniczy BTRL-1 co spowodowało znaczne skrócenie czasu wiercenia otworów strzałowych  i efektywniejsze wybieranie urobku z przodka. Dodatkowo przy drążeniu została zastosowana platforma robocza AMG 2700 co przyczyniło się do skrócenia czasu zabudowy obudowy ŁP, możliwości odsłonięcia stropu do trzech odrzwi i jednoczesnego wybierania urobku z montażem obudowy w przodku.