Zintegrowany System Zarządzania

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

Dla poprawy jakości, w trosce o oddziaływanie na środowisko i przestrzeganie zasad BHP a także poprawy organizacji pracy został wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015-10, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy według PN-EN ISO 45001:2024-02 oraz Środowiskowy według PN-EN ISO 14001:2015-09 obejmujący swym zakresem usługi projektowe i wykonawcze budownictwa górniczego i podziemnego, budownictwa przemysłowego i ogólnego oraz produkcję konstrukcji metalowych.

Stale doskonalony i rozwijany Zintegrowany System Zarządzania jest poddawany cyklicznemu badaniu i ocenie przez niezależne jednostki certyfikujące. Ponadto spółka spełnia wymagania jakości w spawalnictwie na podstawie normy PN-EN ISO 3834-2:2021-09, od 1992 roku otrzymuje Świadectwa Kwalifikacyjne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniające do prowadzenia prac spawalniczych zgodnie z normą PN-M- 69008, a od 2001 roku także z normą PN-B-06200. W 2009 roku spółka uzyskała certyfikat zgodności na produkcję kotew wklejanych typu PBSz – KSW18.