Kontakt

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna 

ul. Hutnicza 5-9, 42-600 Tarnowskie Góry
NIP: 626 000 56 41
REGON: 272429761 

KRS 0000057345, Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy 25 647 600,00 zł


Tel: +48 32 736 50 00
Fax: +48 32 736 50 01
e-mail: [email protected]

Ważniejsze numery telefonów:

Biuro Zarządu+ 48 32 736 51 80
Sekretariat Prezesa+ 48 32 736 52 01
Dział Robót Górniczych Poziomych+ 48 32 736 52 21
Dział Robót Górniczych Szybowych+48 32 736 53 41
Dział Projektów, Innowacji i Rozwoju +48 32 736 52 51
Oddział PBSz w KGHM Polska Miedź+48 76 746 56 01