Roboty górnicze związane z wykonaniem obejścia szybu 1 Bzie poz. 1110 dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA KWK Jastrzębie-Bzie

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

Roboty górnicze związane z wykonaniem obejścia szybu 1 Bzie poz. 1110 dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA KWK Jastrzębie-Bzie

DANE TECHNICZNE:

Obudowa: ŁP10/V36 i ŁP12/V36 z rozstawem 0,4m,
Opinka stropu i ociosów: 

okładzina żelbetowa układana ażurowo rembem na stropnicy i płasko na łukach ociosowych

Stabilizacja obudowy:  rozpory stalowe rurowe
Posadowienie obudowy:  stalowe stopy podporowe
 

   Przebudowa przekopu do szybu 1 Bzie poz. 1110, w obudowie stalowo– betonowej

 

Podszybie szybu 1 Bzie na N poz. 1110 w obudowie stalowo– betonowej

ZAKRES PRAC:

Wydrążenie obejścia szybu 1 Bzie poz. 1110, poczekalni poz. 1110, podszybia szybu 1 Bzie na N poz. 1110 o łącznej długości 140m, zastosowana obudowa ŁP10/V36 i ŁP12/V36  z rozstawem 0,4m oraz obudowa stalowo , wykonanie skrzyżowania jednostronnego przekop do szybu 1 Bzie z obejściem szybu 1 Bzie w gabarytach obudowy ŁP10/V36 z rozstawem odrzwi 0,4m, skrzyżowania jednostronnego obejście szybu 1 Bzie na załamaniu w gabarytach obudowy ŁP10/V36 z rozstawem odrzwi 0,4m, skrzyżowania dwustronnego obejście szybu 1 Bzie z poczekalnią poz. 1110 w gabarytach obudowy ŁP12/V36 z rozstawem odrzwi 0,4m, skrzyżowania dwustronnego poczekalnia poz. 1110 z podszybiem szybu 1 Bzie na N poz. 1110 w obudowie stalowo– betonowej oraz wykonanie przebudowy przekopu do szybu 1 Bzie poz. 1110 w obudowie stalowo– betonowej.

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA:

Drążenie obejścia szybu 1 Bzie poz. 1110, poczekalni poz. 1110, podszybia szybu 1 Bzie na N poz. 1110 oraz przebudowa przekopu do szybu 1 Bzie poz. 1110 odbywa się za pomocą MW. Przy drążeniu w/w wyrobisk została zastosowana ładowarka  boczniesypiąca HT-5000, wóz wiertniczy HTW-1 oraz przenośniki zgrzebłowe PAT 06/620  co spowodowało znaczne skrócenie czasu wiercenia otworów strzałowych  oraz efektywniejsze  i szybsze wybieranie urobku z przodka.