Budowa Pompowni Głębinowej KWK Wieczorek II szyb Roździeński

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

Podejmowane decyzje o likwidacji wyrobisk dołowych oraz pompowni stacjonarnych mają na celu eliminację możliwości powstania zagrożenia wodnego dla czynnych sąsiednich kopalń. Analiza hydrogeologiczna przeprowadzona przez Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie w przypadku Pompowni Głębinowej KWK Wieczorek II wykazała, że najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie dwóch wartości dopływów naturalnych 5,0 m3/min oraz 6,5 m3/min. Zgodnie z przyjętymi założeniami pompownia głębinowa w szybie Roździeński zostanie wyposażona w 3 agregaty głębinowe zabudowane w szybie. Wody dołowe wypompowane będą agregatami głębinowymi poniżej poziomu zrębu szybu, do rurociągu odpływowego zlokalizowanego po zachodniej stronie szybu, a następnie bezpośrednio do potoku Bolina.

ZAKRES PRAC:

― Opracowanie dokumentacji technicznej i technologicznej;

― Zabudowa urządzeń technologicznych;

― Adaptacja wyrobisk dołowych, szybu i obiektów powierzchniowych;

― Zabudowa rur osłonowych i ciągów pompowych;

― Wykonanie korka szybowego;

― Zabudowa obiektów ostatecznych,

― Prace rozbiórkowe i Likwidacja urządzeń technologicznych.

 

DANE TECHNICZNE:

Wewnętrzna średnica szybu 7,5 m
Głębokość szybu   730 m
Szyb wdechowy, materiałowo- zjazdowy  

ZAŁOŻENIA:

― 3 pomosty: zrębowy, operacyjny i wsporczy;

― ilość agregatów 3 szt., wartości dopływów naturalnych 5,0 m3/min oraz 6,5 m3/min.;

― wysokość podnoszenia około 720m;

― rury osłonowe DN 1000 odcinki 6m;

― górniczy wyciąg szybowy kubłowy z maszyną wyciągową B-1500/Ex/AC-2m/s, pomostem wiszącym-ramą napinającą zawieszoną na 2 wciągarkach Kuba-10, kablem zasilającym zawieszonym na kołowrocie ESW-5T6, urządzenie pomocnicze – wyciągarka wolnobieżna EWP-35;

― wyciąg awaryjno- rewizyjny z wciągarką B-1000;

― usytuowanie wyciągu w przedziale klatkowym z możliwością prac w przedziale skipowym.

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA: 

Na głębokości 6,5 m p.p.t rurociągi tłoczne podwieszone zostaną w płytach wsporczych wspartych na podporach głównych. Do rur każdego ciągu rurowego w odległości co 6,0 m mocowane będą uchwyty kablowe przewodu zasilającego i sterowniczego.  Do obsługi w trakcie eksploatacji oraz montażu/demontażu ciągów pompowych z agregatami głębinowymi zaprojektowano pomosty o konstrukcji stalowej. Pomosty zabudowano na głębokości 6,5 m i 3,65 m p.p.t oraz na poziomie zrębu. Dodatkowo przewidziano możliwość pracy z poziomu korka szybowego celem montażu/demontażu uchwytów kablowych na ciągach pompowych. Komunikację pomiędzy pomostami oraz korkiem szybowym zapewnią drabiny skośne zabezpieczone klapami włazowymi. Urządzenia pompowni głębinowej w szybie Roździeński zostaną zasilone ze stacji transformatorowo-rozdzielczej 6,0/0,5/0,4/0,23 kV. Pompownia głębinowa w szybie Roździeński zostanie wyposażona w system monitorowania pracy urządzeń pompowni głębinowej oraz kształtowania się poziomu zwierciadła wody w szybie.

W trakcie eksploatacji pompowni głębinowej Roździeński w związku z koniecznością prowadzenia robót w szybie związanych między innymi z montażem oraz demontażem ciągów rurowych z agregatami głębinowymi, kontrolą obudowy oraz wyposażenia do głębokości 11,5m p.p.t. zachodziła będzie konieczność przewietrzania odcinka szybu od zrębu do poziomu płyty zamykającej tj. 11,5m p.p.t.