Rada Nadzorcza

Sebastian Wąs
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Kocaj 
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Bogusław Chrószcz
Członek Rady Nadzorczej

Urszula Kołton
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Lada
Sekretarz Rady Nadzorczej