Roboty górnicze w zakresie wzmocnienia chodnika 20b badawczego w pokładzie 405/1 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA KWK Knurów-Szczygłowice

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

DANE TECHNICZNE:

Kotwy strunowe o długości  7 m i 9 m
Kotwy stalowe prętowe o długości 3 m

ZAKRES PRAC:

Montaż kotew strunowych o długości 7m i 9m w stropie wyrobiska poprzez wykonane w obudowie prostej otwory technologiczne i podkładki, montaż kotew stalowych prętowych o długości 3m w stropie wyrobiska w miejscu zabudowy podciągu stalowego w celu wzmocnienia górotworu.

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA:

Montaż kotew odbywa się za pomocą wozu kotwiącego CS-K1150R. Zastosowanie wozu kotwiącego przy kotwieniu znacznie skróciło czas wiercenia otworów kotwiących  i zwiększyło efektywność w zabudowie kotew.