Pogłębianie szybu 8 dla Polskiej Grupy Górniczej SA KWK Jankowice

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

ZAKRES PRAC:

  • Opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej drążenia szybu i wlotów;
  • Drążenie szybu i wlotów:

       ― Dostawa i zabudowa konstrukcji i urządzeń technologicznych

       ― Pogłębianie szybu od głębokości 731,76 m do 1103,70 m

       ― Wykonanie dwustronnych wlotów na poz. 890 i 1070

  • Opracowanie dokumentacji projektowej zbrojenia i wyposażenia szybu;
  • Zbrojenie i wyposażenie szybu:

      ― Dostawa i zabudowa konstrukcji zbrojenia, pomostów i krzeseł szybowych.

DANE TECHNICZNE:

Wewnętrzna średnica szybu 8,5 m
Dotychczasowa głębokość szybu 731,76 m
Docelowa głębokość szybu 1103,7 m
Pogłębiany odcinek szybu 372 m
Szyb wdechowy  

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA: wciągnik przejezdny linowy

Elektryczny wciągnik linowy został zabudowany na wykonywanym poziomie 880. Ze względów technologicznych wykorzystanie GWSz w celu głębienia poniżej poziomu 880 związane byłoby z wykonaniem wysypu na poziomie 746, co w późniejszych etapach pogłębiania szybu spowodowałoby długą jazdę kubłem (droga dłuższa o 134 m) oraz dodatkowe koszty finansowe i straty czasowe. Wykorzystanie linowego wciągnika elektrycznego pozwoliło na wysypywanie urobku na poziomie 880. Urządzenie pomocnicze znalazło zastosowanie podczas wykonywania rząpia szybu z powodu braku potrzebnej przestrzeni na umiejscowienie pomostu roboczego oraz organizacji wysypu. Rozwiązanie to było prostsze i mniej czasochłonne w zabudowie w stosunku do budowy konstrukcji wysypu. Przedstawione rozwiązania przyczyniły się do ograniczenia kosztów, zmniejszenia energochłonności procesu, poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu pracy załogi.