Pogłębianie szybu 8 dla Polskiej Grupy Górniczej SA KWK Jankowice

ZAKRES PRAC:

Wykonanie 2 dwustronnych wlotów na poz.  880 m i 1070 m oraz zaprojektowanie, dostawa i zabudowa zbrojenia szybowego na  pogłębionym odcinku wraz z zabudową krzeseł szybowych na obydwu poziomach.

DANE TECHNICZNE:

Wewnętrzna średnica szybu8,5 m
Dotychczasowa głębokość szybu731,76 m
Docelowa głębokość szybu1103,7 m
Pogłębiany odcinek szybu372 m
Szyb wdechowy 

ZASTOSOWANA  TECHNOLOGIA: wciągnik przejezdny linowy

Elektryczny wciągnik linowy został zabudowany na wykonywanym poziomie 880. Ze względów technologicznych wykorzystanie GWSz w celu głębienia poniżej poziomu 880 związane byłoby z wykonaniem wysypu na poziomie 746, co w późniejszych etapach pogłębiania szybu spowodowałoby długą jazdę kubłem (droga dłuższa o 134 m) oraz dodatkowe koszty finansowe i straty czasowe. Wykorzystanie linowego wciągnika elektrycznego pozwoliło na wysypywanie urobku na poziomie 880. Urządzenie pomocnicze znalazło zastosowanie podczas wykonywania rząpia szybu z powodu braku potrzebnej przestrzeni na umiejscowienie pomostu roboczego oraz organizacji wysypu. Rozwiązanie to było prostsze i mniej czasochłonne w zabudowie w stosunku do budowy konstrukcji wysypu. Przedstawione rozwiązania przyczyniły się do ograniczenia kosztów, zmniejszenia energochłonności procesu, poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu pracy załogi.