Sesja szybowa podczas IMF 2019

Podczas Międzynarodowego Forum Górniczego, które odbyło się w kwietniu tego roku przedstawiciele Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA zaprezentowali referaty, w których przedstawiono nowoczesne rozwiązania zastosowane w praktyce przy drążeniu, pogłębianiu, zabudowie górniczych wyciągów szybowych, nowoczesnym zagospodarowaniu terenów przy budowie nowych szybów oraz wykonywaniu specjalistycznych wyrobisk poziomych.

Zagadnienie utrzymania poziomu wydobycia węgla w polskich kopalniach, po latach zastoju inwestowania w budowę nowych kopalń i rozbudowę nowych poziomów wydobywczych, natrafiło na barierę wydolności dotychczas funkcjonujących szybów. Szybkie wybudowanie szybów dla nowo projektowanych kopalń oraz pogłębienie istniejących staje się wyzwaniem dla rynku firm wykonujących tego typu roboty górnicze. Jedną z nich jest Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.- firma z ponad siedemdziesięcioletnią tradycją i specjalizacją w realizacji tego typu prac. Podczas minionej konferencji zaprezentowano nowoczesne rozwiązania stosowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA w praktyce.

Jako przykłady posłużyły najbardziej złożone realizacje, czyli Budowa szybu Grzegorz dla Tauron Wydobycie SA oraz zakończona już Budowa szybu 1 Bzie dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Aktualnie realizowany największy kontrakt czyli Budowa szybu Grzegorz to dobry przykład tego, jak nowoczesny sposób zagospodarowania terenu budowy może przynieść wiele korzyści nie tylko ekonomicznych ale także w zakresie bezpieczeństwa oraz czasu realizacji przedsięwzięcia. W ramach tego kontraktu omówione zostały także zagadnienia związane z mrożeniem górotworu oraz technologią ściany szczelinowej.

Podczas sesji szybowej podjętych zostało wiele zagadnień związanych z nowymi rozwiązaniami zastosowanymi podczas prac w szybach górniczych między innymi: innowacyjny sposób stabilizacji naczyń wyciągowych wyciągu szybowego z prowadzeniem linowym,  krótki czas mobilizacji, projektowania oraz zabudowy podstawowych urządzeń dla szczególnie odpowiedzialnych prac wykonywanych w szybach bez funkcjonującego górniczego wyciągu szybowego. Dokonano także przeglądu specjalistycznych robót górniczych wykonywanych podczas realizacji zadania związanego z uruchomieniem szybu „Budryk I”. Zwieńczeniem tematów szybowych było zaprezentowanie słuchaczom tego, iż PBSz realizuje roboty szybowe nie tylko na Śląsku ale także poza nim, zarówno w kraju jak i za granicą.

Konferencja International Mining Forum powstała w 2004 roku z inicjatywy Polskiej Akademii Nauk oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Głównym organizatorem IMF 2019 jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oddział Rybnik. Jastrzębska Spółka Węglowa już po raz drugi została gospodarzem tej niezwykle prestiżowej konferencji, a JSW Innowacje partnerem merytorycznym.