Rada Nadzorcza wybrała Prezesa Zarządu PBSz SA

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Marcin Mieszczak został Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, stanowisko obejmie z dniem 1 grudnia 2021 roku.

Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę dotyczącą powierzenia Panu Marcinowi Mieszczakowi pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego.