Pierwszy kubeł z szybu Grzegorz

Pierwszy kubeł urobku z głębionego szybu Grzegorz Zakładu Górniczego Sobieski wydobyto w czwartek, 4 lipca 2019 r. w obecności przedstawicieli Inwestora – TAURON Wydobycie SA.

Szyb Grzegorz w skrócie:

Przeznaczenie:    Szyb zjazdowo-materiałowy, wentylacyjny–wdechowy

Wewnętrzna średnica szybu:    7,5 m

Głębokość szybu:    869,145 m

Przygotowania do głębienia szybu, rozpoczęto w 2017 roku. Głębienie szybu Grzegorz wymaga wykorzystania techniki mrożenia górotworu. Przebieg procesu mrożenia, trwającego od października 2018 r., pozwolił na rozpoczęcie głębienia metodą górniczą. Tym samym osiągnięto kamień milowy inwestycji: Budowa szybu Grzegorz – Etap I, której zakończenie ma nastąpić w 2022 roku.

To 338 głębiony szyb w historii Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA.