PBSZ patronem dwóch sesji podczas XXX, jubileuszowej Szkoły Eksploatacji Podziemnej, jednej z najważniejszych konferencji branżowych

Tym razem coroczne spotkanie kadry inżynierskiej i środowiska naukowego działającego w obszarze górnictwa podziemnego, odbyło się pod koniec września, a nie jak dotychczas w lutym, padły kolejne rekordy biorąc pod uwagę liczbę uczestników oraz ilość wygłoszonych referatów.

Tematem wiodącym tegorocznych obrad były transformacje jakie zachodzą w energetyce i dotykają górnictwa podziemnego oraz działań jakie podejmują spółki na rzecz poprawy efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii. Kilkanaście sesji tematycznych było przekazem działań szczegółowych w różnych obszarach górnictwa.

 

W pierwszym dniu konferencji pracownicy Działu Robót Górniczych Poziomych Przedsiębiorstwa Budowy Szybów w ramach sesji pn. Bolter Miner– praktyka stosowania i miejsce w przyszłości eksploatacji podziemnej złóż, zaprezentowali dwa referaty dotyczące: technologii drążenia chodnika Bw-1n badawczego w KWK Budryk kombajnem Bolter Miner JOY 12CM30 oraz kontroli i monitoringu samodzielnej obudowy kotwowej. Projekt ten, realizowany przez PBSz jest przedsięwzięciem badawczo-rozwojowym, ma na celu zastosowanie samodzielnej obudowy kotwowej w zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oraz zastąpienie obudowy łukowo-podporowej obudową kotwową.

Najważniejszym punktem programu konferencji w jej drugim dniu była dla nas sesja pn. Drugie życie szybów górniczych, nad którą PBSz także objął patronat, przedmiotem rozmów były między innymi zamiany szybów zlikwidowanych na studnie głębinowe oraz odwadnianie zlikwidowanych kopalń za pomocą pomp głębinowych, wykorzystanie szybów kopalnianych do celów turystycznych, nowoczesne metody inwentaryzacji szybów górniczych, szyby kopalniane jako magazyny energii, nowe rozwiązania materiałowe dla wyposażenia szybów górniczych, współczesne kierunki rewitalizacji oraz zagraniczne doświadczenia w likwidacji szybów. Przedstawiciele PBSz wygłosili swoje referaty ujmując wybrane zagadnienia na przykładzie naszych bieżących realizacji: Budowy pompowni głębinowej Roździeński dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Katowicach KWK „Wieczorek II” oraz wdrożenia pionowej przegrody szybu. Słuchacze sesji szybowej otrzymali nawiązującą do wiodącego tematu zmian- publikację pt. Innowacje w górnictwie, Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA 2011-2020, która przedstawia najważniejsze innowacyjne rozwiązania zaprojektowane i wdrożone przez PBSz SA w ostatnich latach. W monografii wydanej we wrześniu tego roku można znaleźć szczegółowe opracowania, obejmujące na przykład technologię mrożenia dla potrzeb głębienia szybu Grzegorz, czy układ transportowy dla szybu 1-Bzie KWK Jastrzębie-Bzie, a także niewielkie urządzenia, będące równocześnie ogromnymi usprawnieniami, wśród których wymienić można manipulator szybowy, frezarkę do napraw obudowy tubingowej, czy urządzenie indywidualnego transportu kopalnianego. Przedstawione rozwiązania wskazują także potencjalne kierunki rozwoju górnictwa i budownictwa szybowego w nadchodzących latach.

Tradycyjnie, wtorkowy wieczór uwieńczyła uroczysta gala w teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie w czasie której odbyły się debaty dotyczące bieżących wyzwań z którymi mierzy się górnictwo podziemne, przedstawiane zostały raporty branżowe oraz ogłoszono wyniki konkursów. Tegoroczny panel dyskusyjny poświęcono transformacji górnictwa węgla kamiennego w kierunku magazynów energii. Na zakończenie gali, organizatorzy wręczyli podziękowania dla partnerów, którzy wsparli organizację jubileuszowej Szkoły Eksploatacji Podziemnej, w imieniu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów wyróżnienie odebrał p.o. Prezes Zarządu Marcin Mieszczak.

Konferencja zakończyła się w środę, kolejna edycja, której byliśmy uczestnikiem była dla nas okazją do zaprezentowania naszej działalności ale także szansą do spotkania i obserwacji tego, co dzieje się w branży, w czasie pełnym zmian i wyzwań.