Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Budowy Szybów Spółka Akcyjna działając na podstawie § 14 ust. 2 oraz ust. 6 - 13 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska:

 

- Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA;

- Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Technicznego Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA;

- Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Ekonomicznych Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA;

- Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA.