Wydarzenie

Ikona BIP Ikona Portal Pracownika Strefa Sztygara Ikona rodo Ikona Grupa JSW Ikona Praca Linkedin Vimeo

Mamy kolejny patent

Urząd Patentowy RP udzielił kolejnego patentu PBSz, tym razem na wynalazek układu prowadzenia naczynia wyciągowego w wyrobisku szybowym.

Powszechnie stosowne w licznych podziemnych zakładach górniczych na całym świecie linowe prowadzenie naczyń wyciągowych, choć nie pozbawione wad, posiada liczne korzyści związane z jego instalacją oraz eksploatacją, w tym także korzyści pod względem finansowym. Największą jego wadą jest jednak konieczność stosowania na podszybiach prowadzenia kątowego, które jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania podszybia oraz górniczego wyciągu szybowego, a także wymagane jest przez przepisy. Jest to szczególnie kłopotliwe w warunkach polskiego górnictwa węgla kamiennego, gdzie, ze względu na wielopoziomową eksploatację, jeden wyciąg szybowy musi obsługiwać liczne poziomy zakładu górniczego. Największą niedogodnością wynikającą ze stosowania prowadzenia kątowego na podszybiach jest proces wprowadzenia naczynia w konstrukcję prowadzenia, ze względu na występujące ruchy poprzeczne naczynia wyciągowego, spotęgowane hamowaniem naczyń przy dojeździe do krzesła szybowego oraz nieustalone przepływy strug powietrza w podszybiu. Konieczność redukcji prędkości jazdy naczynia obniża także znacznie efektywność wykorzystania szybu i wyciągu szybowego.

Aby usprawnić eksploatację prowadzenia elastycznego oraz podnieść efektywność pracy szybu, a w szczególności pracującego w nim górniczego wyciągu szybowego, zaproponowano rozwiązanie w postaci ruchomego prowadzenia naczyń wyciągowych na podszybiu poz. 960 m w szybie Leon IV KWK Rydułtowy (obecnie KWK ROW, ruch Rydułtowy). Opatentowane ruchome prowadzenie naczyń wyciągowych pozwala na przejazd naczynia przez podszybie z pełną prędkością, jeżeli jazda ludzi lub transport materiałów prowadzona jest do innego poziomu, a w razie konieczności zatrzymania klatki na poziomie, zapewnia jej stabilizację.

Innowacyjność opatentowanego rozwiązania polega na wykorzystaniu hydraulicznych siłowników do stabilizacji naczynia w bardzo bezpieczny sposób. Dodatkowo nie była wymagana poważna ingerencja w naczynie wyciągowe, jak to miało miejsce w historycznie podejmowanych próbach rozwiązania tego problemu. Konstrukcja prowadzenia przestawnego oraz podszybia pozwala również na zastosowanie pomostów wahadłowych, co ma istotne znaczenie dla prowadzenia transportu materiałów do poziomu kopalni, na którego podszybiu zastosowano to rozwiązanie. Komercyjne, szersze zastosowanie opracowanego rozwiązania mogłoby skutkować popularyzacją prowadzenia linowego także w zakładach górniczych, które były do niego sceptycznie nastawione, czy to ze względów historycznych czy czysto praktycznych. Powszechniejsze stosowanie prowadzenia linowego może przynieść dla zakładu górniczego liczne korzyści, także finansowe.

Jak już wcześniej wspomniano, opisane rozwiązanie nosi znamiona pionierskiego podejścia w warunkach polskiego górnictwa. Pozwoliło ono podnieść efektywność wykorzystania szybu Leon IV w KWK ROW, Ruch Rydułtowy, gdzie z powodzeniem jest eksploatowane. Może się również przyczynić do podniesienia poziomu bezpieczeństwa i efektywności w innych szybach górniczych. Opracowane zostało we współpracy z Polską Grupą Górniczą KWK ROW, co uwzględnione jest także w otrzymanym, wspólnym dokumencie patentowym.

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA opatentowało ponad 120 wynalazków. Powstałe na przestrzeni wielu lat innowacyjne rozwiązania w szczególności dotyczące budownictwa szybowego weszły do powszechnego użytku w całym polskim budownictwie szybowym, wywierając zasadniczy wpływ na jego rozwój. Już w latach 50 tych w firmie została wydzielona komórka racjonalizacji. Dziś ten wieloletni dorobek stanowi jeden z głównych zasobów firmy, stale doskonalony i wzbogacany o nowe przedsięwzięcia w Dziale Projektów, Innowacji i Rozwoju.

Inne aktualności

Więcej aktualności