Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Budowy Szybów Spółka Akcyjna działając na podstawie § 14 ust. 2 oraz ust. 6 - 13 Statutu Spółki ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA