Kolejny patent na urządzenie stosowane w robotach szybowych

W minionym miesiącu Urząd Patentowy RP udzielił kolejnego patentu PBSz, tym razem na wynalazek będący urządzeniem do poszerzania wyłomu szybu, znajdującym zastosowanie w szczególności w robotach zmierzających do likwidacji szybu, w drodze wykonania szczelnych korków zamykających.

W trakcie zamykania kopalni niezbędnym jest nie tylko likwidacja zbędnych wyrobisk na poziomach wydobywczych, ale również wyrobisk pionowych. Dla wykonania korka w rurze szybowej wymagane jest wykonanie stóp oporowych, solidnie osadzonych w skałach otaczających szyb. Dlatego też niezbędnym jest wykonanie roboczego pomostu szybowego, w którym w jego środkowej części, usytuowane jest urządzenie umożliwiające wykonywanie wdzierki przez obudowę do skał otaczających i usunięcie urobku.

Głównym celem projektantów było skonstruowanie takiej budowy urządzenia do poszerzania wyłomu szybu, która umożliwi zmiany zabiorów maszyny urabiającej, przy jej lekkiej konstrukcji oraz prostym mechanizmie nadawania ruchów złożonych, a także odpowiednie do nawet chwilowych potrzeb rozpieranie o obudowę szybu, przy uproszczeniu robót załadunkowych urobku skalnego. Dodatkową zaletą urządzenia jest zwarta budowa oraz wykorzystanie do jego budowy sprawdzonych elementów konstrukcyjnych. Wynalazek znajduje zastosowanie także w pracach związanych z przebudową obudowy szybowej, gdy następuje demontaż zniszczonej „starej obudowy”, urobienie nadmiaru skały, która przemieściła się do wnętrza szybu i montaż „nowej obudowy".

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA opatentowało ponad 120 wynalazków. Powstałe na przestrzeni wielu lat innowacyjne rozwiązania w szczególności dotyczące budownictwa szybowego weszły do powszechnego użytku w całym polskim budownictwie szybowym, wywierając zasadniczy wpływ na jego rozwój. Już w latach 50 tych w firmie została wydzielona komórka racjonalizacji. Dziś ten wieloletni dorobek stanowi jeden z głównych zasobów firmy, stale doskonalony i wzbogacany o nowe przedsięwzięcia w Dziale Projektów, Innowacji i Rozwoju.

Innym przykładem jest opracowany przez zespół projektantów mechaniczny manipulator szybowy, który w ostatnich latach także uzyskał patent na wynalazek i pozwolił na zmechanizowanie robót, wyeliminowanie w znacznym stopniu uciążliwości oraz zagrożenia bezpieczeństwa przy montażu obudowy panelowej.

https://vimeo.com/320933271