Budujemy nowe możliwości- Zarządzanie Projektami w PBSz

Kilka słów o budowie, lecz tym razem… wewnątrz naszej organizacji. Od kilku miesięcy PBSz intensywnie przygotowuje wdrożenie Systemu Zarządzania Projektami według obowiązującej Metodyki Zarządzania Programami i Projektami, Grupy Kapitałowej JSW S.A.

W październiku minionego roku rozpoczęły się spotkania, a następnie szkolenia pracowników PBSz prowadzone przez firmę zewnętrzną wspieraną przez zespół zajmujący się tym zagadnieniem w JSW SA. Punktem wyjścia rozmów podczas tych spotkań były realia współczesnego rynku, które wymagają ogromnego zaangażowania w realizowane zadania, oprócz doświadczenia zawodowego po stronie wykonawców, to także świadome planowanie i wyprzedzanie pewnych możliwych zdarzeń tak, by realizacja była możliwa zgodnie z harmonogramem prac oraz z założonym budżetem.

Fachowa realizacja zadań przy pomocy wieloletniego doświadczenia oraz innowacyjnych rozwiązań pozwalających pracować lepiej i sprawniej, zgodnie ze strategią firmy, by ta mogła iść do przodu w połączeniu z identyfikowaniem strategicznie istotnych zmian pojawiających się w otoczeniu rynkowym oraz wsparcie procesu ich wdrażania to dla nas szansa jaką dostrzegamy w Zarządzaniu Projektami. Ponadto, kompleksowe wsparcie zmian- wsparcie od strony organizacyjnej, metodycznej, narzędziowej oraz kompetencyjnej, projektowanie oraz walidowanie koniecznych do przeprowadzenia zmian będą zadaniami i wyzwaniami zespołów powołanych w ramach tworzonego w PBSz systemu Zarządzania Projektami – mówi Wiceprezes PBSz Marcin Mieszczak.

W czasie cyklu szkoleń wypracowano procedurę pasującą do struktury organizacyjnej PBSz i panujących w niej zasad, udało się stworzyć szczegółowe wytyczne do procesu Zarządzania Projektami zgodnie z normą IS ISO 21 500. Kolejnym etapem były szkolenia z podstaw Zarządzania Projektami dla przedstawicieli wszystkich działów firmy- powierzchniowych i dołowych. Powołano Zespół Zarządzania Projektami wspierany przez Wiceprezesa Zarządu- Marcina Mieszczaka oraz Dyrektorów najważniejszych działów wykonawczych firmy.

Powstał Portfel Projektów Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i plan realizacyjny wraz z przydzieleniem Kierowników Projektów i nadaniem kategorii Projektom. Pełną parą ruszyliśmy już 16 marca, gdy odbył się kick- off meeting, którym rozpoczęliśmy wprowadzanie pierwszego Projektu kat. A według metodyki GK JSW z cyklicznym nadzorem nad sytuacją w Projekcie. Każdy realizowany odtąd projekt zgodnie ze standardem IPMA (International Project Management Association) będzie poddawany między innymi takim etapom jak: faza inicjowania, faza planowania, faza realizacji, faza zmykania z wykorzystaniem takich narzędzi jak oprogramowanie MS Project i sporządzane na początku cyklu specjalne Karty Projektów. Dzięki temu poprawie ulegnie transparentność zadań, podział odpowiedzialności i podejmowanych decyzji, jakość komunikacji, dostęp do informacji. 

Obecnie przygotowujemy i realizujemy nadzór nad 6 projektami różnych kategorii, równocześnie szkolimy Kierowników Projektów na warsztatach planistycznych oraz z zakresu narzędzi informatycznych wspomagających Zarządzanie Projektami.

Członkowie Zespołu Zarządzania Projektami wraz Kierownikami Projektów uczestniczą w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez IPMA Polska np. Akademii Zarządzania Projektami w Przemyśle, Konferencji Rewolucja w Zarządzaniu Projektami śledząc aktualne trendy i ucząc się jednocześnie.

Wierzymy, że ten duży krok w kierunku rozwoju systemu zarządzania, który podjęliśmy z czasem przyniesie odczuwalne i wymierne wzmocnienie efektywności naszej firmy po drodze mając też znamienny i pozytywny wpływ na współpracę pomiędzy osobami zaangażowanymi w poszczególne projekty.