Przetargi

Postępowanie przetargowe pn. "Wykonanie remontu kombajnu chodnikowego AM 75"

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA ogłasza przetarg, którego przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu kombajnu chodnikowego AM 75. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia określono w Załączniku nr 2 do SP.