Postępowanie kwalifikacyjne

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA IX kadencji

Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym 

Załączniki 1 - 3 do Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania kwalifikacyjnego:

Zgodnie z Uchwałą Rady Nadzorczej Marcin Mieszczak został Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA, stanowisko obejmie z dniem 1 grudnia 2021 roku.
Ponadto Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę dotyczącą powierzenia Panu Marcinowi Mieszczakowi pełnienia obowiązków Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Technicznego.