Wydanie Specjalne Inżynierii Górniczej-Jubileusz PBSz