Usługi wykonawcze budownictwa górniczego - roboty szybowe

 • głębienie nowych szybów z powierzchni i z poziomów,
 • pogłębianie istniejących szybów z powierzchni i z poziomów,
 • przebudowy i likwidacje szybów,
 • wyposażenie szybów, w tym zbrojenie szybowe, urządzenia przyszybowe rurociągi, kable,
 • kompleksowe modernizacje górniczych wyciągów szybowych,
 • wykonawstwo zbiorników urobku i zbiorników retencyjnych,
 • remonty:
  • roboty remontowe obudowy szybowej i wlotów,
  • roboty remontowe wyposażenia szybów,
  • remonty zbiorników urobkowych.