Usługi wykonawcze budownictwa górniczego - roboty poziome

  • drążenie wyrobisk kamiennych i kamienno-węglowych z zastosowaniem środków strzałowych,
  • drążenie wyrobisk węglowych i węglowo kamiennych z zastosowaniem technologii kombajnowej,
  • drążenie wyrobisk kamiennych dla kopalń rud,
  • przebudowa, rekonstrukcje i likwidacje wyrobisk,
  • wyposażenie wyrobisk, roboty montażowe.