Budowa szybu Grzegorz dla Tauron Wydobycie SA ZG Sobieski

Szyb Grzegorz będzie pierwszym w historii polskiego górnictwa węglowego szybem głębionym z tzw. wieży szybowej ostatecznej, jest jedną z dwóch największych inwestycji górniczych w kopalniach węgla w Polsce w ostatnich dwudziestu latach, pierwszą po 30 latach inwestycją w kopalniach węgla z zastosowaniem mrożenia górotworu.

DANE TECHNICZNE:

Wewnętrzna średnica szybu:7,5
Poziom główki szyny na zrębie:+ 258 m
Poziom dna szybu:- 869,145 m
Całkowita długość rury szybu:870,345 m
Użytkowanie:min. 40 lat
Szyb wdechowy, zjazdowo-materiałowy. 

ZASTOSOWANA TECHNOLOGIA: mrożenie górotworu- metoda specjalna głębienia szybu.

Analiza warunków geologicznych wykazała występowanie w rejonie głębienia szybu „Grzegorz” do głębokości 465,33 m trudnych warunków geologicznych (duże zawodnienie terenu). W konsekwencji wybrano metodę specjalną głębienia szybu. Zaprojektowane 40 otworów mrożeniowych o głębokości 485 m oraz 3 otwory kontrolne łącznie z otworem G-8bis (na wspólnej osi za kręgiem mrożeniowym), służą do badania kształtu i rozmiarów płaszcza mrożeniowego w trakcie mrożenia i rozmrażania szybu. Płaszcz mrożeniowy ma zabezpieczać szyb przed wdarciem się wody oraz scalać odcinki na których górotwór jest osłabiony, luźny z tendencjami do lasowania.