Przeciwdziałanie mobbingowi

Priorytetowym celem wdrożenia procedury antymobbingowej w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów SA jest wspieranie działań sprzyjających budowaniu i umacnianiu pozytywnych relacji interpersonalnych pomiędzy pracownikami Spółki.