Władze spółki

Zarząd Spółki

Marcin Mieszczak
p.o. Prezesa Zarządu,
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Technicznych 

Mirosław Ogonowski
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych

Andrzej Palarczyk
Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Rada Nadzorcza

Sebastian Wąs
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Dąbrowski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Janusz Kocaj 
Członek Rady Nadzorczej

Jarosław Szlachetka
Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Lada
Sekretarz Rady Nadzorczej