Forma prawna

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów Spółka Akcyjna

NIP: 626 000 56 41
REGON: 272429761
KRS: 0000057345

Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 13.709.808,00 PLN wpłacony w całości