WAŻNA informacja dotycząca funkcjonowania Spółki

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. informuje, iż w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się KORONAWIRUSA, od dnia 16.03.2020 r. obowiązuje zakaz wstępu osób postronnych do wszystkich obiektów Spółki. Zakaz ten obowiązuje do odwołania.

 

Wszelkie  sprawy  prosimy  załatwiać  korespondencyjnie,  za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, telefonicznie lub poprzez fax.
Kontakt do firmy:  

Tel: +48 32 736 50 00
Fax: +48 32 736 50 01
e-mail: [email protected]

Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail
do Działów Robót Górniczych, Spraw Personalnych, Płac, BHP i Zaopatrzenia

Nazwa  

Nr tel. stacjonarnego

Nr tel. komórkowego

Adres email

Dział
Robót Górniczych Szybowych

32 736 53 41
32 736 52 10
32 736 52 12
32 736 52 26

 

604 539 240
662 135 202

[email protected]remove-this.jswpbsz.pl

[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl

Dział
Robót Górniczych Poziomych

32 736 53 78
32 736 51 90
32 736 52 13
32 736 53 65


662 135 235
662 135 203
662 135 225

[email protected]
[email protected]
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl

Dział
Spraw Personalnych

32 736 51 21
32 736 51 88
32 736 51 63
32 736 51 86
32 736 53 25
32 736 53 21

664 065 769

[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl

Dział Płac

32 736 53 80
32 736 53 81

 

[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl

Dział Finansowy

32 736 53 74
32 736 51 94
32 736 51 87
32 736 53 79

602 410 515
664 937 605

[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl

Dział BHP i Szkolenia

32 736 52 85
32 736 51 71
32 736 53 05

662 135 226

660 477 851

[email protected] jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl

Dział Zaopatrzenia

32 736 53 13
32 736 53 22
32 736 52 83

 

[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl
[email protected]remove-this.jswpbsz.pl