Ukończone pogłębianie #8 w Ruchu Jankowice

To już ostatni, symboliczny kubeł urobku z pogłębianego szybu 8 w KWK ROW Ruch Jankowice- wyjechał na powierzchnię w środę 31 marca 2021 r. w obecności przedstawicieli inwestora- Polskiej Grupy Górniczej SA.

Szyb 8 w skrócie:

Przeznaczenie: szyb 8 jest szybem wdechowym, materiałowo-zjazdowym, dwuprzedziałowym

Wewnętrzna średnica szybu: 8,5m 

Pogłębiany odcinek szybu: 372m

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA rozpoczęło pogłębianie szybu od poziomu 731,76m w 2013 roku we współpracy z firmą PPG ROW-JAS. Zakres przewidzianych prac obejmował wykonanie 2 dwustronnych wlotów na poz. 880 m i 1070 m oraz zaprojektowanie, dostawę i zabudowę zbrojenia szybowego na pogłębionym odcinku wraz z zabudową krzeseł szybowych na obydwu poziomach. Pogłębianie szybu do poz. 880m odbywało się za pomocą otworu wielkośrednicowego a od poziomu 880m do dna szybu metodą klasyczną z wykorzystaniem wyciągów szybowych oraz wysypu na poziomie 880m. Innowacją  było wykorzystanie wciągnika przejezdnego KRANTECHNIK dla pogłębienia odcinka szybu do poziomu około 930m (45mb szybu). Technologia ta pozwoliła na wyeliminowanie dwukrotnego montażu urządzeń rozładowczych na poziomie 880m oraz dwukrotnego odbioru wyciągów szybowych dla przejazdu pomostu wiszącego pod poziom wlotu na poz.880m. Pozwoliło to także na skrócenie czasu realizacji w/w prac o około cztery miesiące.

Po wykonaniu wlotu dwustronnego na poz.1070m, wydrążono 33,7m rząpia szybu wraz z wnęka dla urządzeń odwadniania szybu na poz.1098m. W marcu tego roku wykonano korek szybu o grubości 1m osiągając docelową głębokość szybu 1103,7m. W minioną środę oprócz symbolicznego ostatniego kubła, koniec pogłębiania zgodnie z tradycją górniczą, zaakcentowano zabetonowaniem w rząpiu szybu, meldunku zawierającego nazwiska pracowników biorących udział w pracach przy głębieniu szybu. Kolejny etap trwającego kontraktu- demontaż urządzeń technologicznych, potrwa do maja bieżącego roku. W drugiej połowie roku planowane jest rozpoczęcie prac związanych ze zbrojeniem ostatecznym szybu.

Po oddaniu do eksploatacji, szyb 8 będzie 339 szybem pogłębionym przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA.