PBSz- nie tylko szyby

Od początku tego roku wydrążyliśmy już 3094 metry, w całej historii firmy to już niemal 150 km wyrobisk poziomych kopalń węgla kamiennego i rud metali. W lipcu osiągnęliśmy tysięczny metr podczas drążenia chodnika Bw-1n w KWK Budryk, gdzie realizujemy pionierski projekt z zastosowaniem kombajnu Bolter Miner, w tym samym czasie w Kopalni Knurów-Szczygłowice i Zofiówka, miesięcznie osiągamy rekordowe postępy w drążeniu- blisko prawie 50 mb miesięcznie.

Minione lata to rozwój drugiego filaru usług Przedsiębiorstwa Budowy Szybów- robót poziomych. Dział Robót Górniczych Poziomych został utworzony w kwietniu 2018 roku. Obecnie zatrudnia blisko 400 osób, nieustannie prowadzona jest rekrutacja, w ostatnim czasie na stanowiska związane wzmacnianiem obudowy podporowej obudową kotwową w Jastrzębskiej Spółce Węglowej ,naszego właściciela. W PBSz powołano odrębny zespół, który będzie realizował projekty związane właśnie z kotwieniem. W pierwszym półroczu 2020 roku wykonanych zostało 1519 m robót kamiennych, 911 metrów spągowania chodników i 1 skrzyżowanie. Kluczowym projektem są prace związane z rozbudową kopalni Jastrzębie-Bzie, gdzie realizujemy aktualnie dwa kontrakty związane z drążeniem obejścia szybu 1 Bzie na poz. 1110m i drążeniem osadników na poz. 1110m. Drążenie osadników jest na etapie montażu i zabudowy dwóch skrzyżowań. Przodek wyposażony jest w ładowarkę HT 5000, wiertnicę HTW-1. W celu przyśpieszenia robót na osadnikach planujemy drążenie wyrobisk na dwa fronty. Drążenie obejścia szybu 1 Bzie jest na etapie wykonywania Fazy I podszybia do szybu 1 Bzie po stronie N. Do realizacji tego kontraktu wykorzystujemy  ładowarkę HT 5000, wiertnicę HTW-1 oraz cztery przenośniki zgrzebłowe typu PAT 620/06.

Drugim wiodącym kontraktem pośród wykonywanych robót poziomych to prace prowadzone w KWK Budryk-drążenie chodnika w zabudowie samodzielnej obudowy kotwowej przy użyciu kombajnu Bolter Miner 12CM30. Zastosowanie innowacyjnej technologii i kombajnu urabiająco-kotwiącego pozwala na drążenie wyrobiska metodą szybszą i tańszą. W lipcu osiągnęliśmy tysięczny metr drążenia.

Do bieżącej realizacji zadań wykorzystujemy własny park maszynowy, jeśli chodzi o nakłady inwestycyjne i zasilanie naszej podziemnej floty to w tym roku odebraliśmy ładowarkę HT 5000 oraz wóz wiertniczy HTW-1 (pracują obecnie na Bziu). Pod koniec 2019r kupiliśmy ciągnik spalinowy podwieszany DZ80 wraz z zestawem transportowym (który obecnie pracuje w KWK -Knurów-Szczygłowicach). W najbliższym czasie w planach inwestycyjnych pozostają platformy robocze AMG 2700, które pozwalają na zwiększenie zabioru, prowadzenie zabudowy łuków stropnicowych przy jednoczesnym wybieraniu urobku z przodka, zabudowę jednocześnie trzech łuków stropnicowych (w zależności od rozstawu obudowy) na wysięgniku i wjazd nimi bezpośrednio pod strop, bez konieczności wykonywania obudowy tymczasowej, a to tylko niektóre z korzyści płynących z ich zastosowania.

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów ma swój spory oddział na Dolnym Śląsku zatrudniający blisko 400 pracowników. Dla KGHM Polska Miedź od 2002 roku wydrążyliśmy prawie 80 km wyrobisk w oddziałach ZG Rudna i ZG Polkowice-Sieroszowice w obudowie kotwowej oraz w obudowie ŁP. Aktualnie wykonujemy Komorę Maszyn Ciężkich, trwają też prace związane z zabudową rurociągów w wyrobiskach. Na potrzeby realizacji trwających kontraktów w 2020 roku powiększyliśmy flotę oddziału o 9 nowych maszyn ciężkich. Wciąż trwa rekrutacja na stanowiska operatorów SCMG, elektromonterów i dozór w każdej specjalności.

Osoby zainteresowane pracą w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej- zakładki kariera.