MonoBike, czyli rower podwieszony, nowy wynalazek do transportu podziemnego

Pomysł, który narodził się już kilka lat temu w końcu doczekał się realizacji, pierwsze próby ma za sobą prototyp wynalazku, który wymyślono w AGH w Krakowie a zaprojektowano w Dziale Projektów, Innowacji i Rozwoju PBSz.

Prototyp roweru podwieszanego to urządzenie do transportu jednej osoby, jego konstrukcja składa się z mechanizmu korbowego z pedałami, mechanizmu przekładni, siedzenia, ramy, hamulca, wieszaków wózka, rolek jezdnych, które napędzane siłą mechaniczną poruszają się po trasie podziemnej kolejki podwieszanej. Prototyp tego wynalazku został wykonany w hali konstrukcyjno-remontowej PBSz.

Celem wynalazku było opracowanie konstrukcji takiego środka transportowego z własnym napędem dla kolejki podwieszonej, który będzie mógł być użyty poza zorganizowanym transportem zestawami kolejki podwieszonej, a przy tym będzie mobilny i bezpieczny- mówi Paweł Kamiński.

Wzrastające długości wybiegu ścian spowodowały szukanie prostych metod transportu mechanicznego poza koleją kopalnianą. O ile wydłużanie górniczych wyrobisk nie stanowi znacznego problemu w odniesieniu do transportu towarów masowych oraz dużej liczby załogi, o tyle powstaje problem transportu niewielkich gabarytowo ładunków, czy też pojedynczych osób, na znaczne odległości poza normalnymi przewozami pociągowymi. Rozwiązanie tego problemu ma znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale również praktyczne w transporcie górniczym z wykorzystaniem kolejek podwieszonych.

Mamy już za sobą pierwsze próbne, pokazowe jazdy i prezentacje w kopalniach węgla kamiennego. Można powiedzieć, że wynalazek wywołał spory entuzjazm i zainteresowanie, jego prostota i przydatność być może sprawią, że znajdzie swoje użycie w rozległych wyrobiskach górniczych, gdzie ułatwi pracę pod ziemią.