Pracuj w PBSZ

Pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S A są wynagradzani na podstawie Układu Zbiorowego Pracy (UZP) i porozumień szczegółowych zawieranych przez Zarząd Spółki z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce.

Po spełnieniu określonych w tych przepisach warunków pracownicy zatrudnieni pod ziemią otrzymują:

 1. atrakcyjne wynagrodzenie
 2. premię uznaniową
 3. nagrodę z okazji Dnia Górnika (Barbórka)
 4. nagrodę roczną tzw. 14-stka
 5. nagrodę jubileuszową
 6. deputat węglowy
 7. posiłki profilaktyczne w wysokości 22,00 zł za każdy przepracowany dzien.
 8. dodatek „dojazdowy” w wysokości 15,00 zł za każdy przepracowany dzien.
 9. dodatek za zatrudnienie w warunkach szkodliwych, uciążliwych oraz niebezpiecznych
 10. inne dodatki: przodowego, strzałowego, kombajnisty, brygadzisty, sanitariusza, za obsługę ładowarki, wozu wiertniczego i kotwiącego, za dwuzawodowość w określonych specjalnościach.

Poza składnikami o charakterze płacowym, pracownicy maja prawo do:

 1. dodatkowego urlopu wypoczynkowego (4 dni po 5 latach pracy pod ziemia lub 6 dni po przepracowaniu 10 lat pod ziemia).
 2. świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym:- rodzinny wyjazd letni na bardzo korzystnych warunkach do własnego ośrodka w Gdańsku – Sobieszewie,- dopłaty do tzw. wczasów pod grusza, do wypoczynku dzieci i młodzieży (zielone szkoły, kolonie),- dwa razy w roku bony świąteczne, - możliwość podnoszenia kwalifkacji zawodowych.