Pracowniczy Program Emerytalny

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA zdecydował o wprowadzeniu w firmie Pracowniczego Programu Emerytalnego (dodatkowa emerytura). To korzystne rozwiązanie dla pracowników, ponieważ składka jest finansowana przez pracodawcę, a oszczędności można wypłacić po przejściu na emeryturę już w wieku 55 lat.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Szybów SA mogą zadeklarować swój udział w PPE składając deklarację w dziale kadr w siedzibie Spółki.